Designmanualer er et vigtigt værktøj internt og eksternt for virksomhedens samlede visuelle kommunikation. Designmanualen sikrer ensartethed og øger gennemslagskraften. Den konstante eksponering af virksomhedens medier – store som små – øger behovet for en enkel og let forståelig designmanual, som internt og eksternt giver store tidsbesparelser.

KRÆFTENS BEKÆMPELSE   En stor organisation kræver en tydelig og funktionsdygtig designmanual, hvor virksomhedens kerneprodukter og visioner visualiseres.

Corporate Visual Identity: PensionDanmark