En årsberetning kan være mere end blot virksomhedens økonomiske redegørelse. Årsberetningen er et stærkt profilskabende værktøj, der udover at opfylde virksomhedshedens informationskrav også er med til at afspejle virksomhedens visioner og mål.

CASE VEKS ÅRSRAPPORT   Design og produktion af VEKS årsrapport i tæt samarbejde med VEKS’s kommunikationsafdeling og fotograf.

VEKS Årsrapport 2016.

Esben Bregninge Design har designet og produceret årsrapporter for blandt andre Shell, Selvstændighedsfonden, Axcel, PensionDanmark, Icopal, Lærerstandens Brandforsikring, Kræftens Bekæmpelse, DONG Energy